The Seven Deadly Sins - Nanatsu no Taizai

Watch Order

Yarrr

  • Season 1; OVA; Movie 1; Seisen no Shirushi; Season 2 - magnet
  • Eiyuu-tachi wa Hashagu - magnet
  • Season 3 - magnet
  • Season 4 - :question:
  • Movie 2 - :question: